περιγεγένησθε

περιγεγένησθε
περιγίγνομαι
to be superior to
perf imperat mp 2nd pl
περιγίγνομαι
to be superior to
perf ind mp 2nd pl
περιγίγνομαι
to be superior to
plup ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”